Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Buren ruziën om appeltjesgroen geverfd huis van Ineke

Trending story found on www.metronieuws.nl
Buren ruziën om appeltjesgroen geverfd huis van Ineke
Door het groen geverfde huis van Ineke van Amersfoort (82) zijn de gemoederen in Den Helder inmiddels zo hoog opgelopen dat de rechter er aan te pas moet komen. 
[Source: www.metronieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments