Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Dode bij brand in flat Haarlem na explosie

Trending story found on www.ad.nl
Dode bij brand in flat Haarlem na explosie
Bij een uitslaande brand in een flatgebouw in Haarlem is woensdagavond een dode gevallen. In eerste instantie werd aangenomen dat er geen slachtoffers zijn gevallen, maar volgens de Veiligheidsregio Kennemerland werd in een van de appartementen een dode aangetroffen.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments