Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Een bos moet oud mogen worden, vinden bosbouwers

Trending story found on www.trouw.nl
Een bos moet oud mogen worden, vinden bosbouwers
Om de bossen klimaatbestendiger te maken sturen bosbouwers nu eigen voorstellen aan de politiek. Bossen waarin bomen oud worden en vergaan zijn nod...
[Source: www.trouw.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments