Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Eerste Nederlandse militairen aangekomen op Bahama's

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Eerste Nederlandse militairen aangekomen op Bahama's
Een eerste groep van twintig Nederlandse militairen is aangekomen op de Bahama's. Ze hebben contact gelegd met lokale hulporganisaties om een plan te maken voor het verstrekken van noodhulp.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments