Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Italië biedt mensen 25.000 euro om in krimpregio te komen wonen

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Italië biedt mensen 25.000 euro om in krimpregio te komen wonen
De Zuid-Italiaanse regio Molise doet er alles aan om de leegloop tegen te gaan: wie nieuw in het gebied komt wonen en een bedrijf opstart, krijgt een vergoeding van 700 euro per maand gedurende drie jaar. Dat levert bewoners al met al 25.000 euro op.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments