Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Pakkend beeld: koala met verbrande rug beschermt jonkie tegen bosbranden

Trending story found on www.ad.nl
Pakkend beeld: koala met verbrande rug beschermt jonkie tegen bosbranden
Al enkele dagen wordt de outback van Queensland geteisterd door branden. Huizen gaan in vlammen op en ook het wildleven wordt niet gespaard. Maar tussen alle ellende is er ook een verhaal met een happy end. Australische hulpverleners troffen een koala aan die haar baby heeft kunnen behoeden voor het vuur. Een Australische dierenbeschermingsorganisatie verspreidde de foto met daarbij de oproep op dieren in nood te letten. Het plaatje van het aandoenlijke duo gaat nu viraal.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments