Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Prinses Irene over Trump: die man wil ik niet kennen

Trending story found on www.ad.nl
Prinses Irene over Trump: die man wil ik niet kennen
Nog geen maand na het overlijden van haar jongste zusje, prinses Christina, geeft prinses Irene een open, persoonlijk interview voor haar 80ste verjaardag. Over rouw, de publieke opinie en klimaat(ontkenners): ,,Ik hoef Donald Trump niet te ontmoeten.’’
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments