Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Slob over woede onderwijsgeld: ‘Ik heb niet gezegd dat dit extra, extra geld is’

Trending story found on www.parool.nl
Slob over woede onderwijsgeld: ‘Ik heb niet gezegd dat dit extra, extra geld is’
De onderwijsmiljoenen die minister Arie Slob woensdagochtend presenteerde, maakten werkgevers en onderwijsbonden woedend: het bedrag zou niet nieuw...
[Source: www.parool.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments