Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Stikstof verlamt land

Trending story found on www.telegraaf.nl
Stikstof verlamt land
De crisis rond knellende stikstofregels dijt steeds verder uit. Ministeries tellen nu al 127 rijksprojecten die in gevaar komen. Van de vernieuwing van de Afsluitdijk tot de verbouwing van het Binnenhof: alle projecten die stikstof uitstoten, liggen tot nader order stil – zelfs voetballers en hockeyers zijn de dupe.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments