Nederlandse Media Powered by Trendolizer

'Uitspraak omstreden euthanasie lost niet alle dilemma's op'

Trending story found on nos.nl
'Uitspraak omstreden euthanasie lost niet alle dilemma's op'
Het vonnis van de Haagse rechtbank in een unieke rechtszaak over levensbeëindiging bij een diep demente patiënt heeft veel positieve reacties losgemaakt.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments