Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Winning van drinkwater in gevaar

Trending story found on www.ad.nl
Winning van drinkwater in gevaar
De kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater is in gevaar. Dat komt onder meer door chemische stoffen, medicijnresten en mest. De drinkwaterbedrijven slaan groot alarm.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments