Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Nederlandse Turken: ‘Turkije heeft het recht om zich te verdedigen’

Trending story found on www.trouw.nl
Nederlandse Turken: ‘Turkije heeft het recht om zich te verdedigen’
De militaire operatie in Syrië krijgt veel bijval van Turkse Nederlanders, ook als die geen aanhanger zijn van president Erdogan.
[Source: www.trouw.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments