Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Presentatie Dionne Stax ’schoot tekort’

Trending story found on www.telegraaf.nl
Presentatie Dionne Stax ’schoot tekort’
De presentatie van het Televizier-Ring Gala behoort tot de meest prestigieuze klussen in televisieland. Met het Songfestival voor de deur was het bovendien een veredelde auditie, in het bijzonder voor Dionne Stax. Haar plekje op het ESF-podium in Rotterdam is er na deze week niet zekerder op geworden.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments