Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Sotheby’s veilt grootste whiskycollectie ooit

Trending story found on www.ad.nl
Sotheby’s veilt grootste whiskycollectie ooit
De verzameling is ‘The Ultimate Whisky Collection’ gedoopt. Bedacht door het bekende veilinghuis Sotheby’s dat de grootste en meteen ook, naar alle waarschijnlijkheid, meest waardevolle verzameling whisky’s ooit aanbiedt. 
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments