Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Tientallen Koerden demonstreren op Schiphol tegen Turkse inval

Trending story found on nos.nl
Tientallen Koerden demonstreren op Schiphol tegen Turkse inval
Ze zwaaien met Koerdische vlaggen en roepen leuzen.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments