Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Vrouw in Oudenbosch beroofd van collectebus: ’Zó laag’

Trending story found on www.telegraaf.nl
Vrouw in Oudenbosch beroofd van collectebus: ’Zó laag’
Een 61-jarige vrouw die woensdagavond geld aan het inzamelen was voor de Brandwondenstichting is haar collectebus kwijtgeraakt aan een brutale dief.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments