Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Werknemers thuiszorg mogen na 45 dienstjaren met pensioen

Trending story found on www.ad.nl
Werknemers thuiszorg mogen na 45 dienstjaren met pensioen
Personeel in de thuiszorg heeft een primeur. In hun nieuwe cao is vastgelegd dat zij na 45 werkjaren mogen stoppen met werken. Ook krijgen werknemers een loonsverhoging en, net als hun collega's in de gehandicaptenzorg, het recht om niet benaderd te worden door hun werkgever buiten werktijd.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments