Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Agenten krijgen een stroomstootwapen om zich te verdedigen

Trending story found on www.nu.nl
Agenten krijgen een stroomstootwapen om zich te verdedigen
Politieagenten mogen een stroomstootwapen gaan gebruiken om zich te verdedigen, zo zal het kabinet gaan besluiten volgens meerdere media. Onder meer de NOS schrijft vrijdag dat zeventienduizend agenten de taser krijgen en dat hier 30 miljoen euro voor uitgetrokken wordt.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments