Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Drop, hutspot en Sinterklaas: Nederlandse migranten houden vast aan gewoonten

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Drop, hutspot en Sinterklaas: Nederlandse migranten houden vast aan gewoonten
Nederlanders die emigreren, blijven in het nieuwe land vasthouden aan hun eigen taal en cultuur. Ze onderhouden de band met het thuisland via social media en Skype, onlinekranten, digitale televisie en Nederlandstalig onderwijs.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments