Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Duits ministerie over bladblazers: ze zijn te vies, en dodelijk voor insecten

Trending story found on nos.nl
Duits ministerie over bladblazers: ze zijn te vies, en dodelijk voor insecten
De apparaten maken volgens het ministerie van Milieu te veel lawaai en zijn een bedreiging voor onder meer insecten.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments