Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Een op tien Nederlanders stamt af van 'de melkboer

Trending story found on www.telegraaf.nl
Een op tien Nederlanders stamt af van 'de melkboer
Een op de tien Nederlanders en Vlamingen loopt rond met dna dat niet van de eigen familie is, maar ergens in de afgelopen eeuwen is opgepikt van de spreekwoordelijke melkboer.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments