Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Gemeenten tegen verplichte tegenprestatie bijstand: 'geen behoefte aan wantrouwen'

Trending story found on nos.nl
Gemeenten tegen verplichte tegenprestatie bijstand: 'geen behoefte aan wantrouwen'
Volgens een woordvoerder gaat de staatssecretaris uit van een negatief mensbeeld. "Een verplichting is echt overbodig."
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments