Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Kick Out Zwarte Piet verplaatst betoging bij Sinterklaasintocht Den Haag

Trending story found on nos.nl
Kick Out Zwarte Piet verplaatst betoging bij Sinterklaasintocht Den Haag
De actiegroep houdt rekening met nieuwe verstoringen en gaat een manifestatie houden op een nog onbekende plek in Den Haag.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments