Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Politie dreigt met acties: ‘agenten zijn fysiek op’

Trending story found on www.ad.nl
Politie dreigt met acties: ‘agenten zijn fysiek op’
De politiebonden dreigen met acties. Als de politiek niet snel aangeeft welke taken de politie voorlopig niet meer hoeft te verrichten, gaan de vakbonden agenten oproepen tot protest. De werkdruk nu is namelijk veel te hoog, vinden ze.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments