Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Politieagenten mogen stroomstootwapen gaan gebruiken

Trending story found on nos.nl
Politieagenten mogen stroomstootwapen gaan gebruiken
Het kabinet hakt de knoop door over invoering van de zogenoemde taser.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments