Nederlandse Media Powered by Trendolizer

‘Rutte let eens op en doe je telefoon weg!’

Trending story found on www.telegraaf.nl
‘Rutte let eens op en doe je telefoon weg!’
Premier Mark Rutte is druk bezig met zijn telefoon tijdens het stikstofdebat en dat levert hem de nodige kritiek op.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments