Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Sinterklaas, drop en kroketten: emigrant koestert Nederlandse taal én cultuur

Trending story found on www.ad.nl
Sinterklaas, drop en kroketten: emigrant koestert Nederlandse taal én cultuur
Nederlanders die emigreren, blijven in het nieuwe land vasthouden aan hun eigen taal en cultuur. Ze onderhouden de band met het thuisland via sociale media en Skype, onlinekranten, digitale televisie en Nederlandstalig onderwijs. 
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments