Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Tegenprestatie in de bijstand wordt in alle gemeenten verplicht

Trending story found on nos.nl
Tegenprestatie in de bijstand wordt in alle gemeenten verplicht
Staatssecretaris Van Ark vindt dat er door gemeenten te verschillend wordt omgegaan met deze eis.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments