Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Turkse asielzoekers mogen alsnog inburgeren

Trending story found on www.telegraaf.nl
Turkse asielzoekers mogen alsnog inburgeren
Turkse asielzoekers die de afgelopen jaren naar Nederland zijn gekomen, mogen nu alsnog inburgeren. Daarvoor krijgen zij dan ook de nodige financiële voorzieningen.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments