Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Werkweek is te lang, vindt kwart van de Nederlanders

Trending story found on www.ad.nl
Werkweek is te lang, vindt kwart van de Nederlanders
Ruim een kwart van de werknemers zou wel wat minder uren willen werken, blijkt uit onderzoek onder 5500 Nederlanders. Meer ruimte krijgen voor hobby’s en ontspanning is daarvoor de belangrijkste reden.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments