Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Marijke Helwegen wint Loden Leeuw in categorie 'Irritantste BN'er'

Trending story found on www.nu.nl
Marijke Helwegen wint Loden Leeuw in categorie 'Irritantste BN'er'
Marijke Helwegen heeft de Loden Leeuw gewonnen voor haar optreden in een reclame van SecuStrip. De 70-jarige kreeg vijfenveertig procent van de publiekstemmen. De prijs voor irritantste reclame ging naar Haribo.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments