Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Zorgen om gevolgen klimaatblunder: ‘Straks krijgen we niemand meer op het groene spoor’

Trending story found on www.ad.nl
Zorgen om gevolgen klimaatblunder: ‘Straks krijgen we niemand meer op het groene spoor’
De nieuwste rekenblunder van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) leidt tot woede in Den Haag. Regeringsfracties VVD en CDA vrezen dat het klimaatbeleid zo niet meer te verkopen valt aan de burger. Ook de grote steden zijn niet blij met de ‘ondermijning’ van hun vergroeningsplannen.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments