Nederlandse Media Powered by Trendolizer

CBS vermoedt hogere sterfte: Zeshonderd sterfgevallen méér dan tot nu toe gemeld

Trending story found on www.ad.nl
CBS vermoedt hogere sterfte: Zeshonderd sterfgevallen méér dan tot nu toe gemeld
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schat dat de tweede helft van maart ruim 1600 mensen meer zijn overleden dan gemiddeld. De onderzoekers denken dat dit verschil grotendeels te verklaren is door de uitbraak van het nieuwe coronavirus.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments