Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Afstand houden vermindert volgens studie RIVM inderdaad kans op corona

Trending story found on www.nu.nl
Afstand houden vermindert volgens studie RIVM inderdaad kans op corona
Mensen die zich houden aan het advies om 1,5 meter afstand tot anderen te houden, lopen inderdaad minder kans om het coronavirus op te lopen, concluderen onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments