Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Minder dan 500 coronapatiënten in ziekenhuizen, voor het eerst sinds 23 juli

Trending story found on www.telegraaf.nl
Minder dan 500 coronapatiënten in ziekenhuizen, voor het eerst sinds 23 juli
Voor het eerst sinds 23 juli liggen minder dan 500 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments