Nederlandse Media Powered by Trendolizer

RIVM verwacht deze winter een ‘explosief’ griepseizoen

Trending story found on www.nrc.nl
RIVM verwacht deze winter een ‘explosief’ griepseizoen
Griepprik: Experts vrezen een piek van corona én griep. Meer zorgverleners moeten een griepprik nemen om problemen te voorkomen.
[Source: www.nrc.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments