Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Dexter vindt kostbare truffels (waarde: 1000 euro per kilo) midden in de Randstad

Trending story found on www.ad.nl
Dexter vindt kostbare truffels (waarde: 1000 euro per kilo) midden in de Randstad
Wie denkt dat zwarte truffels alleen groeien in de Italiaanse regio De Marken of in de Franse Périgord heeft het mis. Het ligt niet voor het oprapen maar wie -met hond- goed zoekt, vindt het zwarte goud zelfs in de Randstad. Truffeljager Martijn Burgers (45) bewijst het met een speurtocht in Rotterdam.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments