Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Duizenden geëvacueerd vanwege hevige bosbranden in Nieuw-Zeeland

Trending story found on www.nu.nl
Duizenden geëvacueerd vanwege hevige bosbranden in Nieuw-Zeeland
Vanwege grote bosbranden hebben duizenden mensen in Nieuw-Zeeland hun huizen moeten verlaten.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments