Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Eindelijk: Mary die haar verlamde man op straat zette, vindt geschikt huis

Trending story found on www.ad.nl
Eindelijk: Mary die haar verlamde man op straat zette, vindt geschikt huis
Begin oktober was ze de wanhoop nabij: Mary van Doorn (60) uit Vleuten zette haar verlamde man Gerard (69) op straat om aandacht te vragen voor hun woningprobleem. En nu is er witte rook: een woningcoöperatie las haar verhaal in deze krant en vervulde hun liefste wens: een geschikt huis. „Ieder jaar hoopten we dat we onze kerstboom in een nieuw huis konden opzetten; nu is het zover!” 
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments