Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Commotie over woord 'neger' in de raadzaal: 'Neger is een gewoon Nederlands woord’

Trending story found on www.ad.nl
Commotie over woord 'neger' in de raadzaal: 'Neger is een gewoon Nederlands woord’
Een provocatie van Sebastian Kruis (PVV) leidde gisteren tot commotie in de raadzaal. Bij een debat over vermeend racisme en mogelijke discriminatie bij de politie nam hij meerdere keren het woord 'neger' in de mond. 
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments