Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Daniël (19) uit Noord wilde studeren, maar belandde als illegaal in de gevangenis

Trending story found on www.parool.nl
Daniël (19) uit Noord wilde studeren, maar belandde als illegaal in de gevangenis
De 19-jarige Amsterdammer Daniël Buter ging naar het gemeenteloket om een paspoort aan te vragen voor zijn studie. Het liep anders. In plaats van i...
[Source: www.parool.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments