Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Gemeentelijke belastingen voor huiseigenaren stijgen hard in 2020

Trending story found on www.ad.nl
Gemeentelijke belastingen voor huiseigenaren stijgen hard in 2020
De onroerendezaakbelasting (ozb) gaat komend jaar met gemiddeld 4 procent omhoog. Dat is bijna twee keer zoveel als in 2019 en ver boven de verwachte inflatie door het Centraal Plan Bureau (CPB) van 1,3 procent. Ook de afvalstoffenheffing stijgt landelijk met 8 procent. 
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments