Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Maak aftrek, toeslagen en uitkeringen overbodig met basisinkomen voor iedereen

Trending story found on www.trouw.nl
Maak aftrek, toeslagen en uitkeringen overbodig met basisinkomen voor iedereen
Vervang het stelsel van toeslagen, aftrek en uitkeringen door een basisinkomen, bepleit financieel adviseur Sytze de Boer.
[Source: www.trouw.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments