Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Maximumsnelheid in maart naar 100 kilometer per uur

Trending story found on www.metronieuws.nl
Maximumsnelheid in maart naar 100 kilometer per uur
De verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur zal waarschijnlijk in maart ingaan.
[Source: www.metronieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments