Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Steeds meer gezinnen dakloos door tekort aan huizen

Trending story found on www.metronieuws.nl
Steeds meer gezinnen dakloos door tekort aan huizen
Steeds meer mensen in Nederland raken hun huis kwijt, waaronder ook veel gezinnen. De Nationale Ombudsman roept premier Rutte namens alle ombudsmannen op om actie te ondernemen. 
[Source: www.metronieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments