Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Verbod alle rookruimtes al in 2022

Trending story found on www.ad.nl
Verbod alle rookruimtes al in 2022
Rookruimtes in openbare gebouwen, bij overheidsinstellingen en in het bedrijfsleven gaan sneller dicht dan eerder voorzien. In 2022 is er een complete ban op hokken waar mensen een sigaretje kunnen opsteken. 
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments