Nederlandse Media Powered by Trendolizer

ABN AMRO: Transportsector gaat zwaar jaar tegemoet

Trending story found on www.nu.nl
ABN AMRO: Transportsector gaat zwaar jaar tegemoet
De sector Transport en Logistiek kan dit jaar een krimp tegemoetzien. Dit voorspelt ABN AMRO in zijn jaarlijkse sectorprognose.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments