Nederlandse Media Powered by Trendolizer

'Definitief schooladvies pas in derde jaar middelbare school'

Trending story found on nos.nl
'Definitief schooladvies pas in derde jaar middelbare school'
Daarvoor pleiten verschillende onderwijsorganisaties in het onderwijspact, dat vanmiddag wordt gepresenteerd, schrijft de Telegraaf.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments