Nederlandse Media Powered by Trendolizer

GeenStijl: VN: "Klimaatvluchtelingen hebben recht op asiel, woning, Miele, wifi, HDTV en gratis D66-drugs"

Trending story found on www.geenstijl.nl
GeenStijl: VN: "Klimaatvluchtelingen hebben recht op asiel, woning, Miele, wifi, HDTV en gratis D66-drugs"
En lever uw dochters ook maar in
[Source: www.geenstijl.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments