Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Grotere kans op sterfte door te veel vitamine B12

Trending story found on www.telegraaf.nl
Grotere kans op sterfte door te veel vitamine B12
Wetenschappers van het UMCG in Groningen waarschuwen voor de gezondheidsrisico’s van te veel vitamine B12. Volgens de onderzoekers hebben mensen met een hogere waarde van deze vitamine in het bloed een grotere kans op sterven.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments